Seite wählen

KutsalKitap.de

Online-İncil-Kursu

İncil birçokları için bir gizemdir. Bazılarının iddia ettiği gibi tahrif edilmiş midir? Yoksa senin için Tanrı Sözü mü? Sadece oku ve öğren. Kutsal Kitap’ı okuduğunda kör olamazsın.

Kimiz?

İsa Mesih’i kurtarıcı kabul eden kişileriyiz.

Bizim için İsa bir insan ya da peygamberden çok daha fazlasıdır. Bunu nereden biliyoruz? Örneğin, İsa şöyle dediği için: „Baba ve ben biriz.“

Bölüm 1

1. Gerçek Mutluluğun Yolunu Keşfedin

1. I. İSA´NIN İZLEYİCİSİNİN YÜREĞİ

„Onlara seslenip şöyle ders vermeye başladı…“ (Matta 5:2)

İsa, müjdeyi duyurduğu üç yıl boyunca çok şey öğretti. Ama ilk öğrettiği şey neydi? İlk başta neyi öğrenmemiz gerektiğini düşünüyordu?

2. Bölüm

2. Gerçek Mutluluğun Yolunu Keşfedin 2. Bölüm
1. Açılış Sorusu: Bundan önceki bölümde İsa´nın izleyicilerinin ilk dört özel niteliğine baktık. Bunları aklınızdan tekrarlayabilir misiniz? Matta 5. bölümün ilk 12 ayeti İsa´nın bütün izleyicilerine Tanrı´ya ve başkalarına karşı takınmaları gereken bazı uygun tutum ve davranışları öğretiyor. Bu tutum ve davranışlara dünyadaki herkesin mi sahip olması gerekir? Neden?

3. Bölüm

3. Kendi Doğruluğunuza Güvenmeyin
1. II. GÜNAHTAN DÖNÜN VE İMAN EDİN

„Yahya´nın tutuklanmasından sonra İsa Galile´ ye gelip Tanrı´nın Sevindirici Haberi´ni yaydı. `Vakit doldu, Tanrı´nın hükümranlığı yaklaştı. Günahtan dönün, Sevindirici Haber´e iman edin´ diyordu.“ (Markos 1:14-15)

4. Bölüm

4. İsa´nın Günahlarınız İçin Öldüğüne İnanın: 1.Bölüm
1. 1. Bölüm

 

Bu bölümün amacı İsa´nın, izleyicileri için olan öğretişi ve buyrukları hakkında bilgi vermektir. İsa izleyicilerine kendisine inanmalarını öğretti. Neden? Bu derste ve bundan sonraki derste İsa´nın yaklaşık 2000 yıl önce gerçekleşmiş olan ölümü hakkında okuyacağız. Milyonlarca insan O´nun dünyanın kurtarıcısı olduğuna inanıyor. O´na inanabilmek için ölümünün amacını anlamamız gerekiyor. İncil, O´nun Babası´na itaat ettiğini ve bizim günahlarımız için bir kurban olarak ölmek amacıyla dünyaya geldiğini öğretiyor.

5. Bölüm

5. İsa´nın Günahlarınız İçin Öldüğüne İnanın: 2.Bölüm
1. Açılış Sorusu: İsa´nın ölümüyle ilgili olan bu dersin ilk bölümünde İsa´nın tutuklandığı gece gerçekleşmiş olan şeylere baktık. İsa öğrencilerinden kendisiyle birlikte uyanık kalıp dua etmelerini istediğinde öğrencilerin ne yaptıklarını hatırlıyor musunuz? Yahuda ne yapmıştı? Petrus ne yapmıştı?

6. Bölüm

6. İsa´nın Ölümden Dirildiğine İman Edin ve Sonsuz Yaşamı Alın

1. Açılış Sorusu: Son iki derste İsa´nın günahlarımız için çarmıhta öldüğüne değindik.
İsa´nın ölümü hakkında ne hatırlıyorsunuz? Mümkün olduğu kadar çok ayrıntıyı hatırlamaya çalışın.

Şimdi İsa´nın ölümünün ardından üçüncü gün – pazar sabahının çok erken saatleri. Şimdi meydana gelmiş olan şaşırtıcı olayları okuyalım.

7. Bölüm

7. Mesih´in Neden Ölmesi Gerektiğini Anlayın
1. Açılış Sorusu: Hayatınızda kendinizi çok umutsuz hissettiğiniz kötü bir dönem oldu mu?

8. Bölüm

8. Tanrı´nın Ruhu´ndan Doğun
1. Açılış Sorusu: Hayatımız boyunca yaptığımız işlerden sizce hangisi en önemlisi?

9. Bölüm

9. Söz´ü Soylu ve İyi Bir Yüreğe Alın
1. Ekinci ve Tohum Benzetmesi

Açılış Sorusu: Tanrı´nın görünmez olduğunu mu düşünüyorsunuz? Neden kendisini ve gerçeğini dünyaya açıkça göstermiyor?

Ya da İncil’i sipariş ver!

Ya da ücretsiz Tevrat, Zebur ve İncil evinize ya da E-Posta ile sana gönderilecek.

Tevrat, Zebur (Eski Antlaşma) ve Yeni Antlaşma çalışmalarına katıldığınızda sizlere ÜCRETSİZ olarak İNCİL kitabını ve değerlendirme formunu göndereceğiz. Değerlendirme formunu doldurup bize gönderdikten sonra gönüllü gözetmen arkadaşlarımız değerlendirme formlarınızı inceleyecekler. Beşinci dersten sonra birinci aşama kursunun sertifikasıyla beraber size bir KUTSAL KİTAP (Tevrat, Zebur ve İncil) gönderilecektir. 

  • İncil, Tevrat, Zebur, DVD’ler ve birçok kitapçığı ÜCRETSİZ alacaksınız.
  • Kutsal Kitap’ın mesajını daha iyi anlayacaksınız.
  • Çok hoş bir zaman geçireceksiniz. Çünkü…

„Tanrı’nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak işitmemiş, hiçbir insan yüreği kavramamıştır.“
(İNCİL: Korintlilere 1. Mektup 2:9)